ÖĞRETMEN ÜYELİK KOŞULLARI

 1. En az 18 yaşında ve ön lisans öğrencisi olunması,
 2. Başvuru formunda verilen bilgilerin doğrulanması,
 3. Fotoğraf kurallarına uygun fotoğraf gönderilmiş olunması,
 4. Üyeliğe kabul sonrasında istenilen profesyonel fotoğrafın çektirilmesinin, üyeliğin temel şartlarından biri olduğunun kabul edilmesi,
 5. Yüz yüze ve online eğitimde profesyonel kıyafet kurallarına uyulması,
 6. Tecrübeli öğretmen statüsünde olabilmek için haftada en az 20 saat çalışılması,
 7. Öğrenci veya 3 yıla kadar tecrübeli öğretmenlerin, sadece ödev öğretmeni olarak görev alabileceklerini kabul etmeleri,
 8. Diploma, sertifika, sabıka kaydı gibi belgelerle kimlik, eğitim durumu ve iletişim bilgilerinin kanıtlanması ve üyeliğe kabul sonrasında istenecek tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi,
 9. Uzman sınav öğretmeni olarak kabul edilmek için belli bir sayıda öğrencinin, yüksek puanlı lise veya üniversiteye yerleştirildiğinin kanıtlanması,
 10. Üyeliğe kabul sonrasında üyelik sözleşmesinin kâğıda basılı ıslak imzalı bir kopyasının gönderilmesi,
 11. Ders metodunun Öğretmen.Net tarafından denetleneceğinin kabul edilmesi,
 12. Online ders verilen platformun arka plan görüntüsü için Öğretmen.Net onayının alınması,
 13. Ders verilen öğrencilerle veya velileriyle, ders ücreti hakkında konuşmanın üyelikten çıkarılma sebebi olduğunun kabul edilmesi,
 14. Kişisel bilgilerinin, telefon, adres, web adresi, sosyal medya vb. hiçbir iletişim bilgisinin öğrenci ve velisiyle paylaşılmaması ve öğrenci ile iletişimin, Öğretmen.Net’in cep telefonu aplikasyonu üzerinden ve verilecek özel telefon hattıyla görüşerek sağlanması,
 15. Öğrenciye verilen dersin durumu hakkında aplikasyon üzerinden rapor hazırlanması,
 16. Yüz yüze veya online derste sigara molası verilmeyeceğinin, yüz yüze derste öğrenci evinde ve çevresinde sigara içilmeyeceğinin taahhüt edilmesi,
 17. Öğretmen.Net’in, öğretmenin devam eden derslerini önceden herhangi bir uyarı yapılmaksızın sonlandırma hakkına sahip olduğunun kabul edilmesi,
 18. Derse mazeretsiz gelmeme / katılmama durumunda üyeliğin sonlandırılabileceğinin kabul edilmesi,
 19. Online veya yüz yüze özel derste, sesli veya görüntülü kayıt alınabileceğinin kabul edilmesi,
 20. Online özel ders vermek için kullanılan donanım bilgilerinin paylaşılması ve Öğretmen.Net gerekli gördüğünde donanımlarını geliştirilmesi,
 21. Özel ders ücreti ödemelerinin koşulsuz müşteri memnuniyeti şartına bağlı olduğunun ve memnun kalınmayan son ders ücretinin, iade edileceği için kendisine de ödenmeyeceğinin kabul edilmesi,
 22. Ders ödemelerinin 1 ila 7 gün arasında yapılacağının kabul edilmesi,
 23. Öğretmen öğrenci eşleştirmelerinin, öğretmen puanlama sisteminin sonuçları temel alınarak uygulandığının; kurallara uyarak, özel ders başarıları ve öğrenci memnuniyeti ile puan kazanıldığının, belli bir puanın altına düşülmesi durumunda üyeliklerin askıya alınabileceğinin veya üyelikten çıkarılabileceğinin kabul edilmesi.