REHBERLİK - KOÇLUK

Psikolojik danışman ve rehberlik ekibimizin, öğrencilerimize sunduğu rehberlik ve koçluk hizmetidir.

PDR ekibimiz, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunur ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

  • İlgi, yetenek ve yeterliliklerini tanır,
  • Çevreleriyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirir,
  • Problem çözme, karar verme ve kendi kendini yönetme becerilerini geliştirir,
  • Gelişim evrelerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı bir şekilde gerçekleştirirler.

Bu kapsamda PDR Hizmetimiz şu şekilde özetlenebilir:

Eğitim Rehberliği:
Amaç, öğrencinin eğitimsel gelişimini güçlendirmektir. Bunun için öğrencinin ilgi ve yetenekleri belirlenir, akademik başarısızlığının nedenleri araştırılır, sınav stratejileri oluşturulur, motivasyonu yükseltilir, gerekirse psikolojik destek alması sağlanır.

Mesleki Rehberlik:
Amaç, öğrencinin sağlıklı ve doğru seçimler yapmasına yardım etmektir. Bunun için öğrenciye meslekler tanıtılır, ilgi ve yeteneklerini ölçmeye yönelik test ve teknikler uygulanır ve üst öğretim kurumları hakkında bilgi verilir.

Kişisel Rehberlik:
Amaç, öğrenciye duygusal ve psikolojik sorunlarının giderilmesi için destek olmaktır. Psikolojik danışmanla ortak bir çalışma sergilenir. Duygusal sorunlar ve öğrenme güçlükleri, kişisel rehberliğin kapsadığı konulardır.