REHBERLİK - KOÇLUK

Rehberlik Hizmetinin genel amacı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine rehberlik etmek; ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışman desteğine yönlendirmek; yeteneklerini fark etmelerine yardımcı olmak; potansiyellerini fark etmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine rehberlik etmektir. Böylelikle öğrenciler çevreleriyle dengeli ilişkiler kuran, üretken olabilen ve hayattan zevk alan bir dünya vatandaşı olarak yaşamaya hazır olurlar.

Rehberlik hizmetinin desteğiyle öğrenciler;

  • İlgi, yetenek ve yeterliliklerini tanır,
  • Çevreleriyle iyi ve olumlu ilişkiler geliştirir,
  • Problem çözme, karar verme ve kendi kendini yönetme becerilerini geliştirir,
  • Gelişim evrelerini (bilişsel, sosyal, duygusal, fiziksel) sağlıklı bir şekilde gerçekleştirirler.

Bu kapsamda Rehberlik Danışmanlık Hizmetinde yürütülen faaliyetlerimiz şu şekilde özetlenebilir:

Eğitim Rehberliği:
Öğrencinin eğitimsel gelişiminin güçlendirilmesini içerir. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerini tanımak, akademik başarısızlığın nedenlerini belirlemek, sınav stratejileri oluşturmak, gerekirse psikolojik destek almasını sağlamak konuları arasındadır.

Mesleki Rehberlik:
Öğrencinin sağlıklı ve doğru seçimler yapmasına yönelik bilgi ve yardımları içerir. Mesleki rehberlikte, mesleğin tanıtılması, üst öğretim kurumları hakkında bilgi verilmesi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ölçmeye yönelik test ve tekniklerin uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılması esastır.

Kişisel Rehberlik:
Öğrencinin duygusal ve psikolojik sorunlarının giderilmesi için kişiye destek olma sürecini içerir. Psikolojik danışmanla ortak bir çalışma sergilenir. Duygusal sorunlar ve öğrenme güçlükleri, kişisel rehberliğin kapsadığı konulardır.