NEDEN ÜYE ÖĞRETMEN OLMALIYIM?

ÖĞRETMEN.NET, özel ders takviyesine ihtiyaç duyan öğrencileri, yüksek kalite standartları çerçevesinde çalışmayı ve koşulsuz öğrenci memnuniyeti sağlamayı taahhüt etmiş, tecrübeli ve Türkiye’nin en nitelikli freelance öğretmenleri ile bir araya getirir.

ÖĞRETMEN.NET öğretmenleri, ilk ve ortaöğretim ders destek, liseye giriş sınavı, yükseköğretim sınavları, diğer sınavlara hazırlık konularında ve ayrıca ana dili İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olan tecrübeli öğretmenlerle de yabancı dil alanında özel ders hizmeti verir.

ÖĞRETMEN.NET öğretmenleri, özel ders hizmetlerini, online ve yüz yüze olarak sunmaktadır.

ÖĞRETMEN.NET freelance öğretmenleri, diledikleri saat aralığında diledikleri kadar çalışırlar ve özel yaşamlarına diledikleri kadar zaman ayırırlar. Kendi işlerinin patronlarıdırlar.

Öğrencinin talebi alınıp onaylandıktan sonra, seçtiği kriterlere uygun öğretmenle eşleştirme yapılır ve öğrenciye öğretmen hakkında bilgi sunulur.

Öğretmen, öğrenci ve eğitim uzmanı görüşerek öğrenci için en uygun özel ders programını oluştururlar.

ÖĞRETMEN.NET öğretmenleri, verdikleri ayrıcalıklı özel ders hizmetinde koşulsuz %100 öğrenci memnuniyeti garantisi sunarlar. Öğrencinin memnun olmadığı son ders ücreti iade edilir ve öğrenciye başka bir öğretmen yönlendirilir.

ÖĞRETMEN.NET, öğretmenlerin tecrübe ve niteliklerine göre, taban ve tavan ders saat fiyatları önerisinde bulunur. Ancak öğretmenler, ders saat ücretlerini kendileri belirlerler.

ÖĞRETMEN.NET üye öğretmeni olmak %100 ücretsizdir. Öğretmenin belirlediği ders saat ücretinden hizmet bedeli ya da herhangi bir masraf adı altında hiçbir ücret alınmaz ve kesinti yapılmaz.

ÖĞRETMEN.NET, özel ders ücretlerini ders öncesinde tahsil eder. Öğretmenler ödeme konusunda endişe duymazlar ve verdikleri özel derslerin ödemeleri, en geç 1 hafta içinde yapılır.

ÖĞRETMEN.NET, tümüyle yasal çalışır. Üye öğretmenlerine kazançlarını vergilendirme konusunda yasal çözümler sunar.

ÖĞRETMEN.NET, üye öğretmenlerinin maksimum gelir elde edebilmesini sağlamaya yönelik, öğretmenin kendisi için belirlediği çalışma saatlerini doldurmayı amaçlar.

Sınırlı sayıda öğretmeni olması sayesinde, her bir üye öğretmene daha yoğun ders yönlendirilerek yüksek gelir elde etmeleri sağlanır.

ÖĞRETMEN.NET öğretmenleri, aşağıdaki kriterlere göre puanlanır.

  • Öğrencinin başarısı,
  • Derse zamanında katılım,
  • Ders sonrası öğrenci ders raporlaması,
  • Öğretmenin imajı ve kıyafeti,
  • Öğrenci memnuniyet anketi,
  • Ve diğer tüm kurallara uyumu.

Puanları yüksek öğretmenlere daha çok öğrenci yönlendirilir. Belli bir puanın altında kalanların üyeliği sonlandırılır.

Öğretmen, yüz yüze özel derste öğrencinin adresine dilediği vasıtayla gidebilir.

ÖĞRETMEN.NET, gidilen mesafenin ulaşım masrafını, taksi ücretlerini temel alarak ücretlendirir ve öğretmene yol masrafı olarak bu ücreti öder.

Yüz yüze özel ders talep eden öğrencilere; matematik dersi için minimum 40 saat, diğer dersler için 20 saat ders paketi alınması ve her dersin minimum bir buçuk saat (90 dakika) olarak işlenmesi şartları konulmuştur.

ÖĞRETMEN.NET, öğretmen seçiminde olduğu gibi öğrenci seçiminde de güvenliğe maksimum düzeyde önem verir.

Teklif verme aşamasında öğrenci ve ailesinin kimlik, iletişim ve adres bilgileri alınır. Gerekli durumlarda yüz yüze özel ders talep eden öğrencinin adresi, önceden ziyaret edilir ve uygunluğu onaylanır.

ÖĞRETMEN.NET, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin fotoğraf, adres, telefon vb. hiçbir bilgisini internet veya herhangi bir mecrada yayınlamaz; herhangi bir kurumla veya kişiyle paylaşmaz; reklam ve tanıtım amaçlı kullanmaz.

Öğretmen, öğrencisiyle ÖĞRETMEN.NET tarafından kendisine tahsis edilen numaradan görüşür ve ÖĞRETMEN.NET aplikasyonunu kullanarak mesajlaşır.

Bu sayede kendi kişisel telefon numarasını, WhatsApp gibi kişisel programlarını paylaşmak zorunda kalmaz ve tüm iletişim, tarafların güvenliği ve memnuniyeti için kayıt altına alınır.

Öğretmen ve öğrenciler için tasarlanmış cep telefonu aplikasyonu sayesinde; öğretmenler, öğrencileri ve velileri takvimlerinde ders programlarını, aylık, haftalık, günlük tablolar içinde görebilirler.

Aplikasyon, bildirimlerle dersi hatırlatır. Bu sayede dersi unutma ya da gecikme durumu yaşanmaz.

Bununla birlikte öğretmenler, yıllık, aylık, haftalık kazançlarını görebilir ve ders sonrası, öğrenci ders raporlarını kolaylıkla hazırlayabilirler. Öğrenciler / veliler de bu raporları görüntüleyebilirler.

ÖĞRETMEN.NET, yapılan ders programına uyulması konusunu çok ciddiye alır. Gerek öğretmen gerekse öğrencinin ders programına uymalarını karşılıklı saygının ifadesi olarak görür. Öğrencinin programlanmış derse mazeretsiz katılmaması durumunda, öğrenci ve velisi aranarak sebebi sorulur. Birkaç kez tekrarı halinde öğrencinin dersleri iptal edilir.

ÖĞRETMEN.NET öğretmenleri, başarının istikrarlı ve uzun vadeli ders devamlılığıyla sağlanacağını bildiğinden online ders hizmetlerini, matematik dersi için minimum 5 saatlik ve diğer dersler için 4 saatlik ders paketleri şeklinde sunmaktadırlar.

Yüz yüze özel ders hizmetlerinde ise matematikte en az 10 saat ve diğer derslerde en az5 saatlik ders paketi satın alınması şartı konulmuştur.

Ücretsiz deneme dersi veya sınav öncesi birkaç saatlik özel ders verilmez.

ÖĞRETMEN.NET, üye öğretmenlerinden uzmanlıklarını, eğitimlerini ve deneyimlerini kanıtlayan tüm belgeleri (diplomalar, sertifikalar, referans mektupları vb.) alır ve muhafaza eder.

ÖĞRETMEN.NET, çoğunlukla konusunun uzmanı, isim yapmış tecrübeli öğretmenleri üyeliğe kabul etse de, üniversite öğrencisi ve daha az tecrübeli (1-3 yıl) ,18 -24 yaş aralığında geleceğin öğretmenlerine de, tecrübe kazanmaları için ödev destek öğretmeni olarak fırsat verir.

Öğretmenlik sabır gerektiren saygın ve kutsal bir meslektir. Öğrencinin dersi sevmesi ve başarılı olması için öğretmenin sevgi dolu ve şefkatli olması gerektiği kadar öğrencinin de öğretmene saygı duyması gerekir.

Öğrencinin veya velinin, öğretmene saygısızlığı kabul edilmez. Böyle bir durumda öğrencinin dersleri iptal edilir ve ÖĞRETMEN.NET üyelik platformuna erişimi kapatılır.

ÖĞRETMEN.NET öğretmenleri, dersin verimliliğini ders sonrasında raporlar. Öğrenci velisi bu raporu inceleyerek öğrencinin derse ilgisi, başarısı, ödev takibi, dersin sonucu gibi bilgileri görüntüler.

ÖĞRETMEN.NET, öğretmenin kendi belirlediği ders ücreti üzerinden pazarlık edilmesine müsaade etmez. Özel ders almak isteyen öğrenciler kendi bütçelerine göre öğretmen talebinde bulunabilirler.

ÖĞRETMEN.NET öğretmenleri, müfredata uygun şekilde eğitim sistemini geliştirip öğrencisinin başarısını sağlamakla sorumludur.

Öğretmenler, her ders öncesi ders hazırlıklarını bu doğrultuda yaparlar ve ders materyallerini hazırlarlar. Belli kurallar çerçevesinde kendi bilgi birikimini, kendi eğitim sistemiyle geliştirerek öğrenciye aktarırlar.

Özel öğretmen talebi alındığında, kriterlere uygun öğretmen seçilirken; referanslarındaki öğrencilerin öğretmeni için yaptığı methiyelerle dolu yorumlar, verilen yıldızlar, öğretmenin kendisini anlatması gibi subjektif unsurlar değerlendirilmez.

Sadece ÖĞRETMEN.NET’in kendi başarı puanlama sistemi esas alınır. Başarı puanı yüksek öğretmenlere daha çok ders yönlendirilir.

ÖĞRETMEN.NET, tavsiye ettiği ders ücretlerini, her hafta hayat pahalılığına bağlı olarak günceller. Bu sayede ÖĞRETMEN.NET öğretmenlerinin, satın alma gücü asla düşmez.

ÖĞRETMEN.NET öğretmenleri, kendi imkanlarıyla broşür asmak, ilanlar dağıtmak, ücretli / ücretsiz ilan sitelerine üye olarak kendini methetmek şeklinde reklam yapmak zorunda kalmazlar. Kendilerini fotoğraflarıyla, iletişim bilgileriyle aleni olarak ortaya koyarak risk almaz ve aynı zamanda fiyat kırmak suretiyle rekabet içine girerek, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına yakışmayacak şekilde kendilerini küçük düşürmek durumunda kalmazlar.

ÖĞRETMEN.NET, ilk 5 yıl için gelirlerinin %100’ünü tanıtım, gelişim ve reklama ayırma hedefi koymuştur. Bu da üye öğretmenleri için sıfır maliyetle daha fazla iş imkanı ve kazanç demektir.