NEDEN ÖĞRETMEN.NET?

ÖĞRETMEN.NET, özel ders takviyesine ihtiyaç duyan öğrencileri koşulsuz öğrenci memnuniyeti sağlamayı taahhüt etmiş, farklı tecrübelerde freelance öğretmenler ile bir araya getirir.

BAŞVURUDA BULUNMA

Teklif Al sayfasından başvurarak veya eğitim danışmanımız ile görüşerek öğrencinin özel ders ihtiyacının detayları belirlenir.

TEKLİF

Öğrencinin ihtiyacına göre en uygun öğretmen adayı bulunur ve akademik kariyeri, tecrübesi, uzmanlık alanı hakkında öğrenci veya velisine bilgi verilir.

DERSLERE BAŞLANMASI

Teklifin kabul edilmesi sonrasında öğretmen ve eğitim danışmanımızla birlikte ders programı yapılır ve derslere başlanır.

ÖĞRETMEN.NET, verdiği ayrıcalıklı hizmette, koşulsuz %100 öğrenci memnuniyeti garantisi sunar.
Özel dersten memnun kalınmaması durumunda özel ders için başka bir uygun öğretmen aranır.

Öğretmenler, öğrencinin verimliliğini ders sonrasında raporlar. Öğrenci velisi bu raporu inceleyerek; öğrencinin derse ilgisi, heyecanı, ödev durumu, dersin sonucu, başarısı gibi bilgileri alır.

ÖĞRETMEN.NET, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin adres, telefon vb. hiçbir bilgisini internet veya herhangi bir mecrada yayınlamaz; herhangi bir kurumla veya kişiyle paylaşmaz; reklam amaçlı kullanmaz; müsaade edilmedikçe hizmetleriyle ilgili bildiri göndermez.

Özel ders talebi alındığında uygun öğretmen adayı aranırken; referanslarındaki öğrencilerin öğretmenine methiyelerle dolu yorumları, verilen yıldızları, öğretmenin kendisini anlatması gibi subjektif unsurlar değerlendirilmez. Sadece ÖĞRETMEN.NET’in kendi başarı puanlama sistemi esas alınır. Puanı düşen öğretmenler üyelikten çıkarılır.

ÖĞRETMEN.NET, üye öğretmenlerin uzmanlıklarını, eğitimlerini kanıtlayan tüm belgeleri (diplomalar, sertifikalar, referans mektupları, vb.) başvuru aşamasında alır.

ÖĞRETMEN.NET üye öğretmenleri, müfredata uygun şekilde eğitim sistemini geliştirip öğrencisinin başarısını sağlamakla sorumludur.
Öğretmenler, her ders öncesi ders hazırlıklarını yaparlar ve ders materyallerini hazırlayarak derse girerler.

ÖĞRETMEN.NET, öğretmen seçiminde güvenliğe maksimum düzeyde önem verir.
Üye öğretmenlerinin tümünden sabıka kaydı, ikametgâh, referans, sağlık raporu gibi belgeler ister ve bu belgelerin doğruluğunu araştırır.